Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) samler nesten alt som rører seg av øl-, brus- og vannprodusenter i Norge under ett tak. Det gjør at vi skiller oss ut fra søsterorganisasjonene i mange land, der de har ulike konkurrerende foreninger.

Enten man er stor eller liten, gammel eller sylfersk er det langt mer som forener enn skiller når det gjelder å fremme bransjens omdømme og jobbe for bedre rammevilkår. At vi står sammen og snakker med én felles stemme gir oss større politisk tyngde. 

BRODs viktigste oppgaver:

  • Påvirke politikk og rammevilkår, ivareta medlemmenes felles standpunkter.
  • Styrke bransjens omdømme, synliggjøre samfunnsbidraget vårt.
  • Være en kunnskapsbank om bransjen og produktene. Produsere, hente inn og formidle informasjon. Herunder jobbe proaktivt for å tilbakevise negative myter om produkter, helse og miljø.
  • Fasilitere bransjesamarbeid innenfor rammene i konkurranselovgivningen, som for eksempel panteordningen.
  • Være en faglig og sosial møteplass for medlemmer.

I tillegg representerer vi et faglig, kollegialt fellesskap som kan gi råd i saker som berører lovgivning, produksjon, media og annet.

BROD skal være en seriøs bransjeorganisasjon for aktive produsenter. Vi har Europas laveste terskel for medlemskap, men stiller følgende krav til de som søker om å bli medlemmer:

For bryggerier
Bryggerfaglige kvalifikasjoner. (Erfaring som hjemmebrygger? Kurs? Utdanning?)
Godkjent tilvirkingsløyve.
Kommunal og / eller statlig salgsbevilling.

For brus- og vannprodusenter
Faglig bakgrunn. (Erfaring? Kurs? Utdanning?)

For alle:  
Bedriften må være i gang med produksjon og salg.

Alle medlemmer forplikter seg til å innrapportere salg månedlig, da vi har ansvar for den offisielle norske statistikken for øl-, brus, og vannproduksjon i Norge. Statistikken brukes blant annet av regjeringen, Statistisk Sentralbyrå, media, forskere og studenter.

Alle som rapporterer får hvert år i januar oversikt over markedsandeler og markedsutvikling foregående år.

Bryggerier med under 10.000 liter i årsproduksjon kan bli assosierte medlemmer. Det koster kr. 1.000 pr år.

Fullt medlemskap oppnås når man har passert 10.000 liter i løpet av et kalenderår. Kontingenten stiger i takt med produksjonsvolumet:

  • 10.000 – 100.000 liter: kr. 2.000
  • 100.000 – 300.000 liter: kr. 4.000
  • Over 300.000 liter: I henhold til produksjonsvolum

Her kan du melde deg inn i BROD

Her finner du gjeldende vedtekter for BROD. (DOCX, 53KB)

Kontakt oss: info@bryggeriforeningen.no