I juli økte brussalget med 54,7 prosent og ølsalget med 20,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Bortfallet av grensehandel i Sverige anses som hovedårsaken.

Aldri tidligere har staten fått større avgiftsinntekter fra drikkevarer.
- På pils alene medfører salgsøkningen en økt inntekt fra alkoholavgift på 318 millioner i juni og juli, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har statens inntekt fra brusavgift økt med 85 millioner, sier direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

– Regner du med moms og andre avgifter, anslår vi at avgiftsinntektene fra brus og øl har økt mer enn 700 millioner kroner bare i sommermånedene, fortsetter han.

Fuglum ber politikerne ta grep for å flytte handelen hjem og viser til Danmark. Tall fra det danske Skatteministeriet viser at landet tilnærmet har halvert sin grensehandel mot Tyskland siden 2005, skrev TV 2 i februar.

Samtlige grenseregioner i Sverige anses som «røde» uten om Norbotten og Västerbotten, hvor grensehandlere fra Nordland i hovedsak drar.