Flere forskjellige smitteverntiltak har medvirket til at bedrifter har måttet kaste eller destruere ferskvarer, noe byråkratiet kaller "tapt varelager". Etter intenst påvirkningsarbeid forrige vinter instruerte Stortinget i februar i fjor regjeringen om å "inkludere kostnader til tapt varelager forårsaket av utgått dato som følge av smittevernrestriksjoner i kompensasjonsgrunnlaget fra stønadsmåned mars."

Solberg-regjeringen brukte lang tid på å følge opp, men kom til slutt tilbake med en ordning som var kraftig avgrenset: Bedriften måtte enten være direkte pålagt stenging eller pålagt skjenkestopp for å kvalifisere til kompensasjon. I praksis betød det at svært få kunne søke på ordningen. Opposisjonen var den gang svært kritisk

Når kompensasjonsordningen nå skal revideres, forventer Bryggeri- og drikkevareforeningen at partiene faktisk gjennomfører det de har sagt.

I et høringssvar til regjeringen, skriver foreningen at "Et flertall av bryggeriene har i ulike bølger gjennom pandemien måttet destruere store mengder øl som skulle vært solgt på serveringsmarkedet. Dette er varer som går ut på dato og som ofte ikke kan selges gjennom andre kanaler. Produksjonskosten er da allerede tatt, samtidig som den tapte salgsverdien ofte utgjør betydelige summer, noe som økonomisk rammer de mindre aktørene hardest."

Les hele høringssvaret om saken her (PDF, 136KB)