- Stopp i grensehandel har ført til ekstra skift og nye produksjonslinjer i norske bedrifter. Mange har likevel vært usikre på hva som skjer med veksten og de nye arbeidsplassene når grensen en dag åpner igjen. Bedriftseiere sier de ikke tør å investere for videre vekst fordi de regner med at alt snur igjen når grensehandelen er tilbake. Kutt i særavgiftene gir oss tro på at veksten i grensehandelen kan snu.

- Disse avgiftskuttene er en god start. Jobben er likevel for stor til at den kan løses i ett budsjett. Nå må Stortinget raskt samle seg om en helhetlig og langsiktig pakke av tiltak for å redusere grensehandelen og hente produksjon og handel hjem til Norge.

- Vi har stor respekt for at det er krevende for KrF å kutte avgifter på alkohol. Erfaringene fra Danmark bør likevel være beroligende: Der gikk det totale ølkonsumet ned etter at de kuttet avgiftene og halverte sin handelslekkasje mot Tyskland. Å kutte grensehandelshamstring er bra for folkehelsen! Vi har alle sett bildene av overfylte bagasjerom utenfor kjøpesentrene på Svinesund. Redusert grensehandel forebygger usunt overforbruk fra hamstring, avslutter Fuglum.

 BAKGRUNN/FAKTA: Rekordsalg etter at grensehandelen falt bort

  • Grensehandelen har vokst markant de siste 15 årene. SSB fastslo i januar at handelen nok har vært "noe høyere enn tidligere estimert". Svensk Handel har anslått at nordmenn som drar til Sverige handler for mer enn 25 milliarder i året.
  • I hele «koronaperioden» fra mars til oktober er det solgt 25 % mer øl og 33 % mer brus i norsk dagligvare sammenlignet med i fjor.
  • På polet er det solgt 32 % mer norsk øl.
  • Mens nasjonaløkonomien ellers er nedkjølt, er det ansatt tusenvis av nye medarbeidere i handel, produksjon og ellers i verdikjeden.

Salgsøkningen og aktivitetsveksten har hatt en kraftig bismak: Den kommer som et resultat av at grensen til Sverige er stengt, og viser at grensehandelen med drikke har vært enda større enn bransjen fryktet. Både SSB og flere målinger fastslår nemlig at veksten ikke kommer av at folk konsumerer mer enn før – derimot handler de det de likevel skal drikke her hjemme i stedet for i Sverige.