I regjeringsplattformen varslet regjeringen "konkrete tiltak som reduserer grensehandelen". Til tross for dette foreslås det enda en gang å øke de norske særavgiftene. I forslaget til statsbudsjett for 2024 økes avgiftssatsene for både øl, brus og andre lokkevarer i grensehandelen.

Allerede i dag er forskjellen i avgiftsnivå mellom Norge og Sverige svært stor.

  • Du betaler mindre for en halvliter pils på Systembolaget enn det vi betaler bare i avgifter på samme produkt i Norge.
  • For en halvannen liter brus betaler vi 3,7 ganger så mye avgifter i Norge som i Sverige.

Og dette er altså før de foreslåtte avgiftsøkningene. Nå øker forskjellen ytterligere når nabolandene våre ikke øker sine avgifter på samme måte. Det forsterker selvfølgelig folks motivasjon til å ta turen over grensa for å handle.

Helsepolitisk er dette et stort paradoks, etter som undersøkelser viser at folk hamstrer når de grensehandler: Når du først tar turen til shoppingsentrene på den andre sida av grensa så fyller du bagasjerommet.

Sentio intervjuet tidligere i år folk på dagstur til Svinesund. Undersøkelsen viste at de som handlet sukkerholdig brus i snitt kjøpte 16 liter, mens så mange som 44% av dem tok med seg mellom 17 og 36 liter. De som kjøpte sukkerholdig energidrikk kjøpte i snitt mer enn 19 liter. Tretti prosent av de som ble intervjuet kjøpte mer enn de hadde tenkt på forhånd.

Her i Norge har vi satt verdensrekord i å kutte sukkerinntaket fra brus. Etter systematisk arbeid i mange år har sukkerfri brus nå en markedsandel på 67 % - et resultat som vekker oppsikt internasjonalt.

- Svensk sukker er ikke sunnere enn norsk sukker. Svensk alkohol er ikke sunnere enn norsk alkohol. Derimot fører grensehandelshamstring til høyere totalforbruk enn når du gjør helgehandelen av brus, bacon og øl på nærbutikken. De helsepolitiske paradoksene står i kø når særavgiftene økes, fastslår Fuglum.

For utdypende kommentar, kontakt Erlend Vagnild Fuglum på erlend.fuglum@bryggeriforeningen.no eller mobil 40215198.


Avgiftsforskjellene på øl og brus i Norge og Sverige per august 2023 - før de foreslåtte økningene

Avgifter på øl i Sverige og Norge august 2023

 

Avgifter på brus i Sverige og Norge august 2023