- Dette er en trist avskjedsmelding fra Erna Solberg til de som arbeider med produksjon og handel i Norge. Økte avgifter vil sette ny fart i grensehandelen igjen, og landet vårt vil på ny tape verdiskaping og arbeidsplasser. Det er så jeg kan høre lyden av applaus fra de svenske shoppingsentrene rett over grensen. Det sier Erlend Vagnild Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Stengte grenser under pandemien har ført til historiske produksjons- og salgsrekorder for norsk mat og drikke. Statistikk fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at brussalget hittil i år har vært 32 % høyere enn i et normalår, mens ølsalget har økt med 18 %. 

Tallene tyder på at grensehandelen før krisen var enda større enn tidligere anslått. Det økte salget mens grensen var stengt har skapt flere tusen nye arbeidsplasser, og fellesskapet har fått milliarder i ekstra avgiftsinntekter.

SSB har tidligere dokumentert at mer enn halvparten av handlebeløpet på dagsturer over grensen ble brukt på varer som har høy avgift i Norge. I forslaget til statsbudsjett for 2022 skriver regjeringen at "Høye avgifter på alkohol kan imidlertid føre til økt grensehandel" og videre at dette "svekker kontrollen med forbruket og innebærer tap av avgiftsinntekter."

Likevel foreslår regjeringen Solberg å øke alkoholavgiften med 1,3 prosent.

- Regjeringen kaller dette prisjustering, men så lenge nabolandene holder sine avgifter lave så øker avgiftsforskjellen, og motivasjonen til å ta turen over grensen øker igjen, sier Fuglum. Han setter nå sin lit til den påtroppende regjeringen.

- Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært tydelige på at de ser den unaturlig høye grensehandelen som er problem som må løses. Et slikt arbeid vil ta tid og kreve en rekke virkemidler, men en god start må være å avlyse Erna Solbergs avgiftsøkning. En ny regjering må satse på norsk verdiskaping og norske arbeidsplasser og få stoppet applausen på Svinesund og Charlottenberg, avslutter Fuglum.