Espen Lothe

Styremedlem i Bryggeri- og drikkevareforeningen
Bryggerimeistar og grunnleggar av Kinn Bryggeri