Medlemmene i foreningen er bedrifter som produserer øl, sider, mjød, brus, vann eller tilgrensende produkter. For å være medlem må en vesentlig del av produksjonen finne sted på eget anlegg i Norge.

Den norske Bryggeriforening ble stiftet i 1901 og hadde da 44 medlemmer. Både medlemstall, -sammensetning og foreningens navn har variert gjennom historien (les mer om historikken vår her). Den nye ølbølgen kom til Norge tidlig på 2000-tallet, og med det en enorm vekst i småbryggerier. I dag favner vi hele bredden i bransjen, og organiserer både små bryggerier, brus- og vannprodusenter. Vi har om lag 130 medlemmer, der 120 er småskalaprodusenter.

Drikkevarebransjen har i dag mer enn 2200 ansatte, og det produseres drikke på mer enn 130 anlegg over hele landet. Ringnes er størst med omlag 900 ansatte og et produksjonsvolum på over 420 millioner liter øl, vann og brus i året. I den andre enden av skalasen finner vi flere gårdsbryggerier som i praksis drives på hobbybasis og som produserer helt ned i 2-3000 øl liter årlig.

Foreningen har har per i dag to ansatte, og ledes av et styre satt sammen av representanter fra medlemmene

BROD er assosiert medlem i den europeiske bryggeriforeingen Brewers of Europe, og Union of European Beverages Association (UNESDA), som organiserer brus- og vannprodusenter i Europa.

Foreningens vedteker kan du lese her (PDF, 426KB).