Dette er saken

Alkoholholdig drikke gir folk gode og varierte smaksopplevelser, og kombinert med mat kan det skape sanselige høydepunkt. Alkohol spiller også en viktig rolle i mange sosiale sammenhenger – ved matbordet, på konsert og festival eller på en helkveld med gjengen. Dessverre kan alkohol også ha negative sider. Mange nordmenn lider under alkoholmisbruk og usunn livsstil. Derfor er det nødvendig med en forbyggende alkoholpolitikk.

Dette er de viktigste tiltakene i norsk alkoholpolitikk:

  • Kontrollert salg og skjenking. Man må søke bevilling etter alkoholloven for å få selge eller skjenke alkohol.
  • Begrenset salg- og skjenketid. Alkohol kan kun selges eller skjenkes innenfor et gitt tidsrom.
  • Vinmonopolet har enerett på salg av alkohol sterkere enn 4,7 prosent.
  • Forbud mot å reklamere for alkoholholdige drikkevarer.
  • Alkoholavgift som påvirker prisen.
  • Aldersgrenser og forbud mot langing.

Den norske politikken virker. Regjeringen fastslår i sin nasjonale alkoholstrategi at «sammenliknet med andre europeiske land er alkoholomsetningen og det totale alkoholforbruket i Norge lavt.»

Det registrerte alkoholforbruket i Norge har de siste ti årene falt jevnt fra et toppunkt i 2008. Siden 2015 har forbruket ligget på rundt 6 alkoholliter per innbygger, noe som gir en reduksjon på om lag 8,2 prosent fra 2010 til 2019. Forbruksutviklingen tilsier at en god del av nedgangen skyldes overgang til drikker med lavere alkoholinnhold, ikke minst blant ungdom. Dette er i tråd med WHOs anbefaling om å stimulere til bruk av svakere drikker. Bryggeribransjen har de siste årene satset tungt på å utvikle alkoholfritt øl som et fullverdig alternativ, og dette er nå den raskest voksende kategorien øl.

Produsenter og handelsnæringen bruker hvert år betydelige midler på å forebygge salg og langing av alkohol til mindreårige. Arbeidet, som er organisert gjennom Handelens ølsalgsråd, har gitt gode resultater over tid. Juventes årlige undersøkelser der de "blindtester" butikker viser at stadig færre mindreårige får kjøpt alkohol i dagligvarebutikkene. 

Utviklingen i alkoholsalg til mindreårige (Kilde: Juventes skjenkekontroll)