Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 38 088 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 42 084 330 002
2022 19 765 20 157 25 928 31 027 28 817 32 337 24 646 26 380 23 289 22 026 25 367 24 780 39 922 304 520
2023 18 898 18 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 267 37 267

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Februar 2023 Februar 2022 Endring i %
Norskbrygget øl 14 308 627 16 306 966 -12,25
Hvorav småskalabryggerier 715 702 786 997 -9,06
Importert øl 4 060 904 3 850 343 5,47
Totalt ølsalg i Norge 18 369 531 20 157 309 -8.87
Eksport (unntatt taxfree-salg) Februar 2023 Februar 2022 Endring i %
Total eksport 367 543 389 113 -5,54

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 246 633 306 261 070 752 -5,53
Hvorav småskalabryggerier 10 333 085 11 258 761 -8,22
Importert øl 55 231 855 66 769 328 -17,28
Totalt ølsalg i Norge 301 865 161 327 840 080 -7.92
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 565 860 4 832 878 15,17

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 30 785 388 31 666 466 -2,78
Hvorav småskalabryggerier 1 241 956 1 313 233 -5,43
Importert øl 6 481 909 8 255 490 -21,48
Totalt ølsalg i Norge 37 267 297 39 921 956 -6.65
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 765 364 571 075 34,02

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2023 Februar 2022 Endring i %
Vørterøl 70 836 76 796 -7,76
Kl. A 654 499 634 198 3,20
Kl. B 178 310 286 241 -37,71
Kl. C 1 361 454 199,78
Kl. D 14 259 714 16 425 709 -13,19
Sterkøl 486 938 375 637 29,63
Sum totalt 15 651 658 17 799 035 -12,06
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 134 585 1 339 588 -15,30
Kl. A 11 086 408 12 796 710 -13,37
Kl. B 2 673 623 3 237 820 -17,43
Kl. C 33 981 45 436 -25,21
Kl. D 243 581 496 261 575 037 -6,88
Sterkøl 5 922 020 4 978 255 18,96
Sum totalt 264 432 113 283 972 846 -6,88
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 139 391 148 916 -6.4
Kl. A 1 189 140 1 130 628 5.18
Kl. B 359 843 427 107 -15.75
Kl. C 5 205 1 997 160.64
Kl. D 30 716 500 32 127 823 -4.39
Sterkøl 791 035 574 273 37.75
Sum totalt 33 201 114 34 410 744 -3,52

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2023 Februar 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 449 079 2 968 285 16.2
Dagligvare, eget utsalg 12 188 088 14 827 751 -17.8
Kiosk og bensin 14 491 2 999 383.19
Sum totalt 15 651 658 17 799 035 -12.06
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 663 428 34 116 535 48.5
Dagligvare, eget utsalg 213 689 950 249 799 625 -14.46
Kiosk og bensin 78 729 57 756 36.31
Sum totalt 264 432 107 283 973 916 -6.88
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 6 109 839 4 094 521 49.22
Dagligvare, eget utsalg 27 072 819 30 310 447 -10.68
Kiosk og bensin 18 456 5 776 219.53
Sum totalt 33 201 114 34 410 744 -3.52

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Februar 2023 Februar 2022 Endring i %
Fat/tank 2 824 188 2 475 433 14.09
Boks 12 205 465 14 784 101 -17.44
Flaske 622 005 539 501 15.29
Sum totalt 15 651 658 17 799 035 -12.06
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 42 070 899 26 990 207 55.87
Boks 212 643 836 245 059 798 -13.23
Flaske 9 717 372 11 923 059 -18.5
Sum totalt 264 432 107 283 973 064 -6.88
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 5 077 404 3 332 389 52.37
Boks 27 063 529 30 201 041 -10.39
Flaske 1 060 181 877 512 20.82
Sum totalt 33 201 114 34 410 942 -3.52

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.