Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 112 938 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 110 497 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 129 801 330 002
2022 19 765 20 177 25 925 31 233 28 853 0 0 0 0 0 0 0 125 953 125 953

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mai 2022 Mai 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 22 311 355 22 194 998 0,52
Hvorav småskalabryggerier 871 886 777 153 12,19
Importert øl 6 541 611 7 406 582 -11,68
Totalt ølsalg i Norge 28 852 966 29 601 580 -2.53
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mai 2022 Mai 2021 Endring i %
Total eksport 588 848 305 354 92,84

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 262 011 957 263 648 069 -0,62
Hvorav småskalabryggerier 11 591 872 10 650 387 8,84
Importert øl 64 141 499 59 513 702 7,78
Totalt ølsalg i Norge 326 153 456 323 161 771 0.93
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 529 461 3 369 917 64,08

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 99 470 281 101 357 295 -1,86
Hvorav småskalabryggerier 4 013 557 3 603 506 11,38
Importert øl 26 482 511 28 443 973 -6,90
Totalt ølsalg i Norge 125 952 792 129 801 268 -2.96
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 169 124 1 168 215 85,68

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2022 Mai 2021 Endring i %
Vørterøl 92 746 106 483 -12,90
Kl. A 1 116 615 1 216 592 -8,22
Kl. B 227 070 384 587 -40,96
Kl. C 4 222 3 776 11,81
Kl. D 21 987 246 22 159 242 -0,78
Sterkøl 551 254 270 006 104,16
Sum totalt 23 979 153 24 140 686 -0,67
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 278 327 1 531 835 -16,55
Kl. A 12 538 669 13 179 528 -4,86
Kl. B 2 862 208 3 027 886 -5,47
Kl. C 40 533 198 943 -79,63
Kl. D 261 515 895 261 028 933 0,19
Sterkøl 5 754 252 4 345 552 32,42
Sum totalt 283 989 884 283 312 677 0,24
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 434 558 516 928 -15.93
Kl. A 3 983 735 4 497 522 -11.42
Kl. B 1 127 024 1 515 044 -25.61
Kl. C 11 361 33 885 -66.47
Kl. D 99 310 879 102 164 216 -2.79
Sterkøl 2 068 046 1 047 365 97.45
Sum totalt 106 935 603 109 774 960 -2,59

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2022 Mai 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 786 205 1 992 659 140.19
Dagligvare, eget utsalg 19 187 790 22 144 108 -13.35
Kiosk og bensin 5 157 4 989 3.37
Sum totalt 23 979 152 24 141 756 -0.67
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 44 159 187 24 509 758 80.17
Dagligvare, eget utsalg 239 771 073 258 749 577 -7.33
Kiosk og bensin 59 618 54 412 9.57
Sum totalt 283 989 878 283 313 747 0.24
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 17 573 958 4 389 118 300.4
Dagligvare, eget utsalg 89 341 618 105 369 471 -15.21
Kiosk og bensin 20 021 17 441 14.79
Sum totalt 106 935 597 109 776 030 -2.59

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2022 Mai 2021 Endring i %
Fat/tank 4 053 843 1 586 293 155.55
Boks 18 947 701 21 633 736 -12.42
Flaske 977 608 920 657 6.19
Sum totalt 23 979 152 24 140 686 -0.67
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 35 946 193 18 779 107 91.42
Boks 236 083 274 251 996 678 -6.31
Flaske 11 960 629 12 536 892 -4.6
Sum totalt 283 990 096 283 312 677 0.24
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 14 682 771 2 859 665 413.44
Boks 88 771 692 103 242 158 -14.02
Flaske 3 481 332 3 673 137 -5.22
Sum totalt 106 935 795 109 774 960 -2.59

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.