Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 19 391 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 19 765 305 076
2023 18 898 18 373 24 153 24 917 26 312 30 740 24 670 24 918 20 306 21 092 23 188 21 206 18 898 278 773
2024 18 051 18 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 051 36 606

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Norskbrygget øl 15 578 626 16 476 761 -5,45
Hvorav småskalabryggerier 530 977 526 254 0,90
Importert øl 2 472 276 2 421 005 2,12
Totalt ølsalg i Norge 18 050 902 18 897 766 -4.48
Eksport (unntatt taxfree-salg) Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Total eksport 393 795 397 821 -1,01

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 240 170 712 249 187 190 -3,62
Hvorav småskalabryggerier 9 868 893 10 419 853 -5,29
Importert øl 37 755 022 55 021 294 -31,38
Totalt ølsalg i Norge 277 925 734 304 208 484 -8.64
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 903 082 5 587 430 -12,25

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 15 578 626 16 476 761 -5,45
Hvorav småskalabryggerier 530 977 526 254 0,90
Importert øl 2 472 276 2 421 005 2,12
Totalt ølsalg i Norge 18 050 902 18 897 766 -4.48
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 393 795 397 821 -1,01

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Vørterøl 66 131 68 555 -3,54
Kl. A 696 547 534 641 30,28
Kl. B 212 297 181 533 16,95
Kl. C 55 143 3 844 1334,52
Kl. D 15 148 223 16 456 786 -7,95
Sterkøl 332 381 304 097 9,30
Sum totalt 16 510 722 17 549 456 -5,92
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 073 593 1 140 546 -5,87
Kl. A 12 134 924 11 077 892 9,54
Kl. B 2 690 977 2 781 554 -3,26
Kl. C 515 740 33 074 1459,35
Kl. D 236 382 732 245 756 150 -3,81
Sterkøl 5 961 021 5 817 832 2,46
Sum totalt 258 758 987 266 607 048 -2,94
  Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 66 131 68 555 -3.54
Kl. A 696 547 534 641 30.28
Kl. B 212 297 181 533 16.95
Kl. C 55 143 3 844 1334.52
Kl. D 15 148 223 16 456 786 -7.95
Sterkøl 332 381 304 097 9.3
Sum totalt 16 510 722 17 549 456 -5,92

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 735 235 2 663 931 2.68
Dagligvare, eget utsalg 13 752 769 14 871 998 -7.53
Kiosk og bensin 22 718 13 527 67.95
Sum totalt 16 510 722 17 549 456 -5.92
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 49 851 180 50 209 360 -0.71
Dagligvare, eget utsalg 208 611 583 216 240 854 -3.53
Kiosk og bensin 296 224 156 829 88.88
Sum totalt 258 758 987 266 607 043 -2.94
Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 735 235 2 663 931 2.68
Dagligvare, eget utsalg 13 752 769 14 871 998 -7.53
Kiosk og bensin 22 718 13 527 67.95
Sum totalt 16 510 722 17 549 456 -5.92

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Fat/tank 2 288 849 2 253 216 1.58
Boks 13 735 461 14 858 064 -7.56
Flaske 486 412 438 176 11.01
Sum totalt 16 510 722 17 549 456 -5.92
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 341 427 41 719 335 -0.91
Boks 207 988 428 215 234 257 -3.37
Flaske 9 429 132 9 653 451 -2.32
Sum totalt 258 758 987 266 607 043 -2.94
Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 2 288 849 2 253 216 1.58
Boks 13 735 461 14 858 064 -7.56
Flaske 486 412 438 176 11.01
Sum totalt 16 510 722 17 549 456 -5.92

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.