Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 234 727 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 256 577 303 858
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 275 401 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 254 926 305 076

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 17 887 840 18 451 883 -3,06
Hvorav småskalabryggerier 952 497 1 085 846 -12,28
Importert øl 4 137 974 4 435 496 -6,71
Totalt ølsalg i Norge 22 025 814 22 887 379 -3.76
Eksport (unntatt taxfree-salg) Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Total eksport 271 197 505 640 -46,37

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 250 445 855 261 197 459 -4,12
Hvorav småskalabryggerier 10 786 308 10 881 817 -0,88
Importert øl 59 784 283 61 484 423 -2,77
Totalt ølsalg i Norge 310 230 138 322 681 882 -3.86
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 233 484 4 110 328 27,33

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i rapportåret (t.o.m. oktober i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 205 648 324 219 805 370 -6,44
Hvorav småskalabryggerier 8 805 302 9 200 815 -4,30
Importert øl 49 277 427 55 596 105 -11,37
Totalt ølsalg i Norge 254 925 751 275 401 475 -7.43
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i rapportåret (t.o.m. oktober i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 321 452 3 616 520 19,49

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Vørterøl 83 929 50 301 66,85
Kl. A 726 738 829 868 -12,43
Kl. B 185 193 166 794 11,03
Kl. C 2 585 3 430 -24,64
Kl. D 17 422 962 18 147 223 -3,99
Sterkøl 699 680 769 584 -9,08
Sum totalt 19 121 087 19 967 200 -4,24
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 224 895 1 299 070 -5,71
Kl. A 11 247 618 12 983 071 -13,37
Kl. B 2 761 505 3 241 190 -14,80
Kl. C 34 799 104 922 -66,83
Kl. D 247 478 088 260 858 645 -5,13
Sterkøl 5 614 240 4 423 275 26,92
Sum totalt 268 361 145 282 910 173 -5,14
  Hittil i rapportåret (t.o.m. oktober i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 899 574 1 035 377 -13.12
Kl. A 8 531 835 10 336 673 -17.46
Kl. B 2 348 678 2 837 401 -17.22
Kl. C 26 437 54 695 -51.66
Kl. D 203 645 234 220 563 920 -7.67
Sterkøl 4 638 456 3 757 866 23.43
Sum totalt 220 090 214 238 585 932 -7,75

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 759 231 4 143 266 -9.27
Dagligvare, eget utsalg 15 347 666 15 819 959 -2.99
Kiosk og bensin 14 190 3 975 256.98
Sum totalt 19 121 087 19 967 200 -4.24
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 46 616 259 27 836 254 67.47
Dagligvare, eget utsalg 221 607 151 255 016 810 -13.1
Kiosk og bensin 137 730 58 179 136.73
Sum totalt 268 361 140 282 911 243 -5.14
Hittil i rapportåret (t.o.m. oktober i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 40 958 553 25 306 143 61.85
Dagligvare, eget utsalg 179 009 408 213 228 794 -16.05
Kiosk og bensin 122 248 52 065 134.8
Sum totalt 220 090 209 238 587 002 -7.75

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Fat/tank 2 931 701 3 209 072 -8.64
Boks 15 291 193 15 631 557 -2.18
Flaske 898 193 1 126 591 -20.27
Sum totalt 19 121 087 19 967 220 -4.24
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 38 392 279 21 416 647 79.26
Boks 219 450 980 249 399 265 -12.01
Flaske 10 518 079 12 094 281 -13.03
Sum totalt 268 361 338 282 910 193 -5.14
Hittil i rapportåret (t.o.m. oktober i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 34 063 031 19 794 139 72.09
Boks 178 434 637 209 564 515 -14.85
Flaske 7 592 739 9 227 298 -17.71
Sum totalt 220 090 407 238 585 952 -7.75

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.