Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 279 861 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 303 858 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 330 002 330 002
2022 19 765 20 157 25 928 31 027 28 817 32 337 24 646 26 380 23 289 22 026 25 367 24 780 304 519 304 519

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 21 003 274 21 150 755 -0,70
Hvorav småskalabryggerier 681 484 849 972 -19,82
Importert øl 3 776 345 6 059 474 -37,68
Totalt ølsalg i Norge 24 779 619 27 210 229 -8.93
Eksport (unntatt taxfree-salg) Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Total eksport 622 239 349 352 78,11

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 247 513 796 263 898 971 -6,21
Hvorav småskalabryggerier 10 403 774 11 181 821 -6,96
Importert øl 57 005 436 66 102 961 -13,76
Totalt ølsalg i Norge 304 519 232 330 001 932 -7.72
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 371 571 4 528 552 18,62

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 247 513 796 263 898 971 -6,21
Hvorav småskalabryggerier 10 403 774 11 181 821 -6,96
Importert øl 57 005 436 66 102 961 -13,76
Totalt ølsalg i Norge 304 519 232 330 001 932 -7.72
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 5 371 571 4 528 552 18,62

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Vørterøl 156 675 173 635 -9,77
Kl. A 1 094 323 1 276 524 -14,27
Kl. B 216 169 233 815 -7,55
Kl. C 2 695 1 990 35,43
Kl. D 20 668 042 20 775 569 -0,52
Sterkøl 503 057 382 908 31,38
Sum totalt 22 640 961 22 844 441 -0,89
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 144 110 1 360 697 -15,92
Kl. A 11 027 896 13 052 456 -15,51
Kl. B 2 740 887 3 250 228 -15,67
Kl. C 30 773 63 057 -51,20
Kl. D 244 992 199 264 369 232 -7,33
Sterkøl 5 705 258 4 733 571 20,53
Sum totalt 265 641 123 286 829 241 -7,39
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 144 110 1 360 697 -15.92
Kl. A 11 027 896 13 052 456 -15.51
Kl. B 2 740 887 3 250 228 -15.67
Kl. C 30 773 63 057 -51.2
Kl. D 244 992 199 264 369 232 -7.33
Sterkøl 5 705 258 4 733 571 20.53
Sum totalt 265 641 123 286 829 241 -7,39

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 628 606 1 612 103 125.09
Dagligvare, eget utsalg 19 007 221 21 226 736 -10.46
Kiosk og bensin 5 134 5 602 -8.35
Sum totalt 22 640 961 22 844 441 -0.89
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 48 647 558 30 974 347 57.06
Dagligvare, eget utsalg 216 927 510 255 798 926 -15.2
Kiosk og bensin 66 049 57 038 15.8
Sum totalt 265 641 117 286 830 311 -7.39
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 48 647 558 30 974 347 57.06
Dagligvare, eget utsalg 216 927 510 255 798 926 -15.2
Kiosk og bensin 66 049 57 038 15.8
Sum totalt 265 641 117 286 830 311 -7.39

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Fat/tank 2 956 731 1 120 021 163.99
Boks 18 842 782 20 613 075 -8.59
Flaske 841 448 1 111 345 -24.29
Sum totalt 22 640 961 22 844 441 -0.89
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 40 325 362 24 123 087 67.17
Boks 215 781 316 250 553 740 -13.88
Flaske 9 534 637 12 152 434 -21.54
Sum totalt 265 641 315 286 829 261 -7.39
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 40 325 362 24 123 087 67.17
Boks 215 781 316 250 553 740 -13.88
Flaske 9 534 637 12 152 434 -21.54
Sum totalt 265 641 315 286 829 261 -7.39

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.