Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 279 861 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 303 858 303 858
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 330 706 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 305 076 305 076

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 21 006 862 21 150 755 -0,68
Hvorav småskalabryggerier 685 072 849 972 -19,40
Importert øl 3 776 345 6 059 474 -37,68
Totalt ølsalg i Norge 24 783 207 27 210 229 -8.92
Eksport (unntatt taxfree-salg) Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Total eksport 622 239 349 352 78,11

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 248 070 632 264 602 901 -6,25
Hvorav småskalabryggerier 10 420 538 11 181 821 -6,81
Importert øl 57 005 436 66 102 961 -13,76
Totalt ølsalg i Norge 305 076 068 330 705 862 -7.75
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 371 571 4 528 552 18,62

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 248 070 632 264 602 901 -6,25
Hvorav småskalabryggerier 10 420 538 11 181 821 -6,81
Importert øl 57 005 436 66 102 961 -13,76
Totalt ølsalg i Norge 305 076 068 330 705 862 -7.75
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 5 371 571 4 528 552 18,62

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Vørterøl 156 675 173 635 -9,77
Kl. A 1 094 323 1 276 524 -14,27
Kl. B 216 169 233 815 -7,55
Kl. C 2 695 1 990 35,43
Kl. D 20 671 662 20 775 569 -0,50
Sterkøl 503 057 382 908 31,38
Sum totalt 22 644 581 22 844 441 -0,87
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 144 111 1 360 698 -15,92
Kl. A 11 039 681 13 052 456 -15,42
Kl. B 2 740 887 3 250 228 -15,67
Kl. C 30 773 63 057 -51,20
Kl. D 245 001 921 264 396 774 -7,34
Sterkøl 5 712 631 4 733 650 20,68
Sum totalt 265 670 004 286 856 863 -7,39
  Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 144 111 1 360 698 -15.92
Kl. A 11 039 681 13 052 456 -15.42
Kl. B 2 740 887 3 250 228 -15.67
Kl. C 30 773 63 057 -51.2
Kl. D 245 001 921 264 396 774 -7.34
Sterkøl 5 712 631 4 733 650 20.68
Sum totalt 265 670 004 286 856 863 -7,39

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 629 147 1 608 286 125.65
Dagligvare, eget utsalg 18 999 439 21 226 736 -10.49
Kiosk og bensin 15 995 9 419 69.82
Sum totalt 22 644 581 22 844 441 -0.87
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 48 666 823 30 963 849 57.17
Dagligvare, eget utsalg 216 851 242 255 826 537 -15.24
Kiosk og bensin 151 934 67 547 124.93
Sum totalt 265 669 999 286 857 933 -7.39
Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 48 666 823 30 963 849 57.17
Dagligvare, eget utsalg 216 851 242 255 826 537 -15.24
Kiosk og bensin 151 934 67 547 124.93
Sum totalt 265 669 999 286 857 933 -7.39

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Fat/tank 2 957 253 1 120 021 164.04
Boks 18 842 814 20 613 075 -8.59
Flaske 844 514 1 111 345 -24.01
Sum totalt 22 644 581 22 844 441 -0.87
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 40 323 054 24 123 387 67.15
Boks 215 793 133 250 580 858 -13.88
Flaske 9 554 010 12 152 638 -21.38
Sum totalt 265 670 197 286 856 883 -7.39
Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 40 323 054 24 123 387 67.15
Boks 215 793 133 250 580 858 -13.88
Flaske 9 554 010 12 152 638 -21.38
Sum totalt 265 670 197 286 856 883 -7.39

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.