Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 82 981 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 100 200 330 002
2022 19 765 20 157 25 928 31 027 28 817 32 337 24 646 26 380 23 289 22 026 25 367 24 780 96 877 304 520
2023 18 898 18 373 24 153 24 917 0 0 0 0 0 0 0 0 86 340 86 340

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Norskbrygget øl 21 354 510 24 367 448 -12,36
Hvorav småskalabryggerier 816 876 895 220 -8,75
Importert øl 3 562 232 6 659 584 -46,51
Totalt ølsalg i Norge 24 916 742 31 027 032 -19.69
Eksport (unntatt taxfree-salg) April 2023 April 2022 Endring i %
Total eksport 396 128 329 312 20,29

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 243 326 965 261 895 600 -7,09
Hvorav småskalabryggerier 10 174 222 11 497 139 -11,51
Importert øl 50 656 113 64 783 163 -21,81
Totalt ølsalg i Norge 293 983 078 326 678 763 -10.01
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 338 666 5 245 967 1,77

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 72 971 507 77 158 926 -5,43
Hvorav småskalabryggerier 2 911 531 3 141 671 -7,33
Importert øl 13 368 270 19 717 593 -32,20
Totalt ølsalg i Norge 86 339 777 96 876 519 -10.88
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 547 371 1 580 276 -2,08

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Vørterøl 77 514 89 620 -13,51
Kl. A 789 421 889 235 -11,22
Kl. B 218 391 247 140 -11,63
Kl. C 11 616 2 095 454,46
Kl. D 21 190 159 24 139 848 -12,22
Sterkøl 384 441 450 131 -14,59
Sum totalt 22 671 542 25 818 069 -12,19
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 124 111 1 292 064 -13,00
Kl. A 11 039 268 12 638 646 -12,65
Kl. B 2 629 919 3 019 725 -12,91
Kl. C 69 468 40 087 73,29
Kl. D 240 452 192 261 687 891 -8,11
Sterkøl 5 880 387 5 473 004 7,44
Sum totalt 261 195 345 284 151 417 -8,08
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 321 813 341 812 -5.85
Kl. A 2 878 492 2 867 120 0.4
Kl. B 788 986 899 954 -12.33
Kl. C 45 834 7 139 542.02
Kl. D 72 783 006 77 323 633 -5.87
Sterkøl 1 691 921 1 516 792 11.55
Sum totalt 78 510 052 82 956 450 -5,36

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 640 060 4 273 483 -14.82
Dagligvare, eget utsalg 19 018 483 21 539 394 -11.7
Kiosk og bensin 12 999 5 187 150.61
Sum totalt 22 671 542 25 818 064 -12.19
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 099 413 41 365 641 21.11
Dagligvare, eget utsalg 210 994 513 242 727 391 -13.07
Kiosk og bensin 101 418 59 450 70.59
Sum totalt 261 195 344 284 152 482 -8.08
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 14 239 056 12 787 753 11.35
Dagligvare, eget utsalg 64 220 763 70 153 828 -8.46
Kiosk og bensin 50 233 14 864 237.95
Sum totalt 78 510 052 82 956 445 -5.36

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Fat/tank 3 088 192 3 564 975 -13.37
Boks 18 913 788 21 427 419 -11.73
Flaske 669 562 825 670 -18.91
Sum totalt 22 671 542 25 818 064 -12.19
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 598 905 33 478 643 24.26
Boks 209 908 246 238 769 309 -12.09
Flaske 9 688 193 11 903 678 -18.61
Sum totalt 261 195 344 284 151 630 -8.08
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 11 901 949 10 628 928 11.98
Boks 63 950 889 69 823 991 -8.41
Flaske 2 657 214 2 503 724 6.13
Sum totalt 78 510 052 82 956 643 -5.36

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.