Omsetning av øl totalt

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 19 391 22 799 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 882 22 887 28 094 27 210 100 306 330 706
2022 19 765 20 159 25 937 31 024 28 817 32 653 24 875 26 380 23 289 22 026 25 367 24 783 96 885 305 076
2023 18 898 18 373 24 153 24 917 26 312 30 740 24 670 24 918 20 306 21 092 23 188 21 206 86 340 278 773
2024 18 051 18 555 22 620 26 977 0 0 0 0 0 0 0 0 86 204 86 204

Salgsutvikling øl

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Angis i liter

April 2024 April 2023 Endring i %
Norskbrygget øl 22 903 642 21 354 511 7,25
Hvorav småskalabryggerier 680 478 816 877 -16,70
Importert øl 4 073 689 3 562 232 14,36
Totalt ølsalg i Norge 26 977 331 24 916 743 8.27
Eksport (unntatt taxfree-salg) April 2024 April 2023 Endring i %
Total eksport 229 486 396 128 -42,07

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 242 443 812 243 875 000 -0,59
Hvorav småskalabryggerier 9 549 589 10 182 185 -6,21
Importert øl 36 192 762 50 656 113 -28,55
Totalt ølsalg i Norge 278 636 574 294 531 113 -5.4
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 679 992 5 338 666 -12,34

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 74 346 474 72 971 509 1,88
Hvorav småskalabryggerier 2 596 952 2 911 533 -10,80
Importert øl 11 857 281 13 368 270 -11,30
Totalt ølsalg i Norge 86 203 755 86 339 779 -0.16
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 320 255 1 547 371 -14,68

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

April 2024 April 2023 Endring i %
Vørterøl 81 117 77 514 4,65
Kl. A 1 012 880 789 421 28,31
Kl. B 213 857 218 391 -2,08
Kl. C 83 097 11 616 615,37
Kl. D 22 578 710 21 190 160 6,55
Sterkøl 452 344 384 441 17,66
Sum totalt 24 422 005 22 671 543 7,72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 059 060 1 124 112 -5,79
Kl. A 12 582 691 11 048 986 13,88
Kl. B 2 663 452 2 629 919 1,28
Kl. C 669 703 69 468 864,05
Kl. D 236 993 271 240 455 096 -1,44
Sterkøl 5 927 486 5 885 744 0,71
Sum totalt 259 895 663 261 213 325 -0,50
  Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 304 856 321 813 -5.27
Kl. A 3 488 165 2 878 492 21.18
Kl. B 792 225 788 986 0.41
Kl. C 251 096 45 834 447.84
Kl. D 72 084 983 72 783 007 -0.96
Sterkøl 1 686 670 1 691 921 -0.31
Sum totalt 78 607 995 78 510 053 0,12

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter ca. 110 av Norges største bryggerier pluss 80 – 90 % av all import (importandelen varierer noe fra måned til måned og år til år).

Angis i liter

April 2024 April 2023 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 026 891 3 650 722 10.3
Dagligvare, eget utsalg 20 390 821 19 007 822 7.28
Kiosk og bensin 4 293 12 999 -66.97
Sum totalt 24 422 005 22 671 543 7.72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 49 938 819 50 150 534 -0.42
Dagligvare, eget utsalg 209 690 857 210 891 401 -0.57
Kiosk og bensin 265 987 171 390 55.19
Sum totalt 259 895 663 261 213 325 -0.5
Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 14 434 159 14 275 216 1.11
Dagligvare, eget utsalg 64 138 263 64 178 218 -0.06
Kiosk og bensin 35 573 56 619 -37.17
Sum totalt 78 607 995 78 510 053 0.12

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2024 April 2023 Endring i %
Fat/tank 3 409 116 3 088 192 10.39
Boks 20 187 136 18 890 814 6.86
Flaske 825 753 692 537 19.24
Sum totalt 24 422 005 22 671 543 7.72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 437 794 41 595 056 -0.38
Boks 209 254 127 209 894 990 -0.31
Flaske 9 203 742 9 723 279 -5.34
Sum totalt 259 895 663 261 213 325 -0.5
Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 12 033 949 11 901 949 1.11
Boks 64 071 011 63 927 915 0.22
Flaske 2 503 035 2 680 189 -6.61
Sum totalt 78 607 995 78 510 053 0.12

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.