Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 906 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 860 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 848 15 999
2023 851 1 007 1 243 1 176 1 580 1 874 1 393 1 564 1 071 1 062 1 221 957 851 14 998

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Kl. A 895 10 029 -91,08
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 839 202 834 582 0,55
Sterksider 10 695 2 930 265,02
Sum totalt 850 792 847 541 0,38
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 135 381 231 238 -41,45
Kl. B 0 1 700 -100,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 15 732 627 17 018 335 -7,55
Sterksider 134 305 61 305 119,08
Sum totalt 16 002 313 17 312 578 -7,57
  Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 895 10 029 -91.08
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. D 839 202 834 582 0.55
Sterksider 10 695 2 930 265.02
Sum totalt 850 792 847 541 0,38

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 98 394 34 357 186.39
Dagligvare, eget utsalg 752 398 813 184 -7.48
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 850 792 847 541 0.38
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 092 805 1 010 056 107.2
Dagligvare, eget utsalg 13 909 662 16 302 522 -14.68
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 16 002 467 17 312 578 -7.57
Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 98 394 34 357 186.39
Dagligvare, eget utsalg 752 398 813 184 -7.48
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 850 792 847 541 0.38

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.