Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 860 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 848 15 999
2023 851 1 007 1 243 1 176 1 580 1 874 1 393 1 564 1 071 1 062 1 221 957 851 14 998
2024 887 1 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 887 1 901

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Kl. A 0 895 -100,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 879 346 839 202 4,78
Sterksider 7 716 10 695 -27,85
Sum totalt 887 062 850 792 4,26
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 37 139 135 381 -72,57
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 68 823 0 0,00
Kl. D 14 783 912 15 732 627 -6,03
Sterksider 144 767 134 305 7,79
Sum totalt 15 034 641 16 002 313 -6,05
  Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 0 895 -100
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. D 879 346 839 202 4.78
Sterksider 7 716 10 695 -27.85
Sum totalt 887 062 850 792 4,26

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 95 082 98 394 -3.37
Dagligvare, eget utsalg 791 980 752 398 5.26
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 887 062 850 792 4.26
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 109 224 2 092 805 0.78
Dagligvare, eget utsalg 12 925 418 13 909 662 -7.08
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 15 034 642 16 002 467 -6.05
Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 95 082 98 394 -3.37
Dagligvare, eget utsalg 791 980 752 398 5.26
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 887 062 850 792 4.26

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.