Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 944 897 895 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 13 321 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 15 611 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 17 325 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 15 999 15 999

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Kl. A 5 185 17 996 -71,19
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 165 200 1 135 859 2,58
Sterksider 8 612 9 508 -9,42
Sum totalt 1 178 997 1 163 363 1,34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 144 515 237 247 -39,09
Kl. B 0 1 700 -100,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 15 728 007 17 027 393 -7,63
Sterksider 126 540 58 490 116,34
Sum totalt 15 999 062 17 324 830 -7,65
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 144 515 237 247 -39.09
Kl. B 0 1 700 -100
Kl. C 0 0 0
Kl. D 15 728 007 17 027 393 -7.63
Sterksider 126 540 58 490 116.34
Sum totalt 15 999 062 17 324 830 -7,65

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 123 309 58 958 109.15
Dagligvare, eget utsalg 1 055 842 1 104 405 -4.4
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 179 151 1 163 363 1.36
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 028 768 984 640 106.04
Dagligvare, eget utsalg 13 970 448 16 340 190 -14.5
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 15 999 216 17 324 830 -7.65
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 028 768 984 640 106.04
Dagligvare, eget utsalg 13 970 448 16 340 190 -14.5
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 15 999 216 17 324 830 -7.65

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.