Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 11 253 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 12 101 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 11 221 15 999
2023 851 1 007 1 243 1 176 1 580 1 874 1 393 1 564 1 071 1 062 0 0 10 688 12 821

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2023 August 2022 Endring i %
Kl. A 4 010 1 652 142,74
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 547 167 1 574 356 -1,73
Sterksider 13 099 15 065 -13,05
Sum totalt 1 564 276 1 591 073 -1,68
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 84 404 150 701 -43,99
Kl. B 0 600 -100,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 15 240 374 16 173 086 -5,77
Sterksider 141 546 120 055 17,90
Sum totalt 15 466 324 16 444 442 -5,95
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 33 379 93 490 -64.3
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. D 10 548 609 11 036 242 -4.42
Sterksider 105 900 90 894 16.51
Sum totalt 10 687 888 11 220 626 -4,75

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2023 August 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 262 261 284 265 -7.74
Dagligvare, eget utsalg 1 302 015 1 306 808 -0.37
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 564 276 1 591 073 -1.68
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 138 732 1 922 693 11.24
Dagligvare, eget utsalg 13 327 747 14 521 749 -8.22
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 15 466 479 16 444 442 -5.95
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 613 405 1 503 441 7.31
Dagligvare, eget utsalg 9 074 484 9 717 185 -6.61
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 10 687 889 11 220 626 -4.75

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.