Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 12 407 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 13 517 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 12 296 15 999
2023 851 1 007 1 243 1 176 1 580 1 874 1 393 1 564 1 071 1 062 0 0 11 759 12 821

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

September 2023 September 2022 Endring i %
Kl. A 3 834 5 952 -35,58
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 054 085 1 060 295 -0,59
Sterksider 13 005 9 469 37,34
Sum totalt 1 070 924 1 075 716 -0,45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 82 286 140 177 -41,30
Kl. B 0 100 -100,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 15 234 164 15 842 475 -3,84
Sterksider 145 082 121 497 19,41
Sum totalt 15 461 532 16 104 249 -3,99
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 37 213 99 442 -62.58
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. D 11 602 694 12 096 537 -4.08
Sterksider 118 905 100 363 18.47
Sum totalt 11 758 812 12 296 342 -4,37

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

September 2023 September 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 121 530 131 821 -7.81
Dagligvare, eget utsalg 949 394 943 895 0.58
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 070 924 1 075 716 -0.45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 128 441 1 946 596 9.34
Dagligvare, eget utsalg 13 333 246 14 157 653 -5.82
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 15 461 687 16 104 249 -3.99
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 734 935 1 635 262 6.1
Dagligvare, eget utsalg 10 023 878 10 661 080 -5.98
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 11 758 813 12 296 342 -4.37

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.