Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 36 940 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 36 031 560 796
2023 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 38 008 46 602 43 685 51 719 48 608 48 730 38 675 560 020
2024 35 312 40 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 312 75 836

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Brus tilsatt sukker 10 190 843 11 332 913 -10,08
Brus tilsatt søtstoff 25 084 414 27 301 731 -8,12
Brus tilsatt fruktjuice 36 659 40 278 -8,99
Sum totalt 35 311 916 38 674 922 -8,70
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 190 210 969 193 211 488 -1,55
Brus tilsatt søtstoff 365 964 978 369 718 293 -1,02
Brus tilsatt fruktjuice 480 571 510 000 -5,77
Sum totalt 556 656 518 563 439 781 -1,20
  Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 10 190 843 11 332 913 -10.08
Brus tilsatt søtstoff 25 084 414 27 301 731 -8.12
Brus tilsatt fruktjuice 36 659 40 278 -8.99
Sum totalt 35 311 916 38 674 922 -8,70

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Uteliv 3 238 153 3 435 760 -5.75
Kiosk og bensin 727 232 947 624 -23.26
Dagligvare, eget utsalg 31 346 531 34 291 538 -8.59
Sum totalt 35 311 916 38 674 922 -8.7
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 49 949 395 51 281 149 -2.6
Kiosk og bensin 14 948 624 15 708 239 -4.84
Dagligvare, eget utsalg 491 758 499 496 450 371 -0.95
Sum totalt 556 656 518 563 439 759 -1.2
Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 238 153 3 435 760 -5.75
Kiosk og bensin 727 232 947 624 -23.26
Dagligvare, eget utsalg 31 346 531 34 291 538 -8.59
Sum totalt 35 311 916 38 674 922 -8.7

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.