Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 43 495 28 994 34 635 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 381 183 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 444 186 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 54 681 50 005 53 773 51 899 496 505 602 177
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 49 733 46 880 47 014 53 467 465 999 566 480

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Brus tilsatt sukker 18 008 577 20 838 276 -13,58
Brus tilsatt søtstoff 28 831 988 29 123 353 -1,00
Brus tilsatt fruktjuice 39 412 42 938 -8,21
Sum totalt 46 879 977 50 004 567 -6,25
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 197 130 474 215 278 301 -8,43
Brus tilsatt søtstoff 374 026 131 377 333 869 -0,88
Brus tilsatt fruktjuice 515 404 510 929 0,88
Sum totalt 571 672 009 593 123 099 -3,62
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 157 609 379 174 748 916 -9.81
Brus tilsatt søtstoff 307 940 607 321 298 787 -4.16
Brus tilsatt fruktjuice 449 449 456 992 -1.65
Sum totalt 465 999 435 496 504 695 -6,14

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Uteliv 3 914 731 4 062 343 -3.63
Kiosk og bensin 1 196 561 1 284 368 -6.84
Dagligvare, eget utsalg 41 768 685 44 625 596 -6.4
Sum totalt 46 879 977 49 972 307 -6.19
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 49 480 778 40 846 719 21.14
Kiosk og bensin 15 829 440 16 410 850 -3.54
Dagligvare, eget utsalg 506 361 769 535 452 628 -5.43
Sum totalt 571 671 987 592 710 197 -3.55
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 42 376 190 35 305 070 20.03
Kiosk og bensin 13 353 314 13 882 939 -3.81
Dagligvare, eget utsalg 410 269 909 446 951 083 -8.21
Sum totalt 465 999 413 496 139 092 -6.07

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.