Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 297 653 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 54 681 50 005 53 773 51 899 344 206 602 177
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 49 733 46 880 47 014 53 467 320 643 566 480
2023 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 37 292 46 602 0 0 0 0 319 960 366 562

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Brus tilsatt sukker 12 707 070 12 902 604 -1,52
Brus tilsatt søtstoff 24 546 242 24 224 084 1,33
Brus tilsatt fruktjuice 39 109 33 689 16,09
Sum totalt 37 292 421 37 160 377 0,36
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 189 532 218 205 247 771 -7,66
Brus tilsatt søtstoff 375 807 067 372 832 790 0,80
Brus tilsatt fruktjuice 457 126 534 042 -14,40
Sum totalt 565 796 411 578 614 603 -2,22
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 105 411 336 108 534 571 -2.88
Brus tilsatt søtstoff 214 281 793 211 786 967 1.18
Brus tilsatt fruktjuice 266 849 321 811 -17.08
Sum totalt 319 959 978 320 643 349 -0,21

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Uteliv 4 513 739 4 672 175 -3.39
Kiosk og bensin 1 111 210 1 268 441 -12.4
Dagligvare, eget utsalg 31 667 472 31 219 761 1.43
Sum totalt 37 292 421 37 160 377 0.36
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 50 168 965 49 602 427 1.14
Kiosk og bensin 14 301 589 16 111 510 -11.23
Dagligvare, eget utsalg 501 325 857 512 788 267 -2.24
Sum totalt 565 796 411 578 502 204 -2.2
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 29 802 979 29 754 093 0.16
Kiosk og bensin 8 287 364 9 379 607 -11.64
Dagligvare, eget utsalg 281 869 635 281 509 627 0.13
Sum totalt 319 959 978 320 643 327 -0.21

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.