Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 47 279 52 547 43 196 53 422 297 653 537 564
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 45 792 50 005 53 773 51 899 344 206 593 289
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 44 050 46 880 47 014 53 467 320 643 560 796
2023 38 675 41 872 60 927 36 804 46 439 57 950 38 008 46 602 43 685 51 719 48 608 48 730 320 675 560 020

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Brus tilsatt sukker 13 060 960 12 902 604 1,23
Brus tilsatt søtstoff 24 907 685 24 224 084 2,82
Brus tilsatt fruktjuice 39 109 33 689 16,09
Sum totalt 38 007 754 37 160 377 2,28
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 190 593 540 203 943 580 -6,55
Brus tilsatt søtstoff 369 777 257 365 248 253 1,24
Brus tilsatt fruktjuice 457 126 534 042 -14,40
Sum totalt 560 827 923 569 725 875 -1,56
  Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 105 765 226 108 534 571 -2.55
Brus tilsatt søtstoff 214 643 236 211 786 967 1.35
Brus tilsatt fruktjuice 266 849 321 811 -17.08
Sum totalt 320 675 311 320 643 349 0,01

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Uteliv 4 513 739 4 672 175 -3.39
Kiosk og bensin 1 111 210 1 268 441 -12.4
Dagligvare, eget utsalg 32 382 805 31 219 761 3.73
Sum totalt 38 007 754 37 160 377 2.28
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 50 458 848 49 758 680 1.41
Kiosk og bensin 14 744 867 16 455 410 -10.4
Dagligvare, eget utsalg 495 624 208 503 399 386 -1.54
Sum totalt 560 827 923 569 613 476 -1.54
Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 29 802 979 29 754 093 0.16
Kiosk og bensin 8 287 364 9 379 607 -11.64
Dagligvare, eget utsalg 282 584 968 281 509 627 0.38
Sum totalt 320 675 311 320 643 327 0.01

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.