Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 6 809 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 5 835 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 5 835 101 465
2023 6 440 6 201 8 377 7 523 10 968 15 678 10 456 10 541 8 850 7 791 7 114 7 406 6 440 107 345

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Vann med kullsyre 4 795 172 4 471 867 7,23
Vann uten kullsyre 1 644 939 1 363 281 20,66
Sum totalt 6 440 111 5 835 148 10,37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 72 949 573 75 854 989 -3,83
Vann uten kullsyre 29 120 669 24 665 460 18,06
Sum totalt 102 070 242 100 520 449 1,54
  Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 4 795 172 4 471 867 7.23
Vann uten kullsyre 1 644 939 1 363 281 20.66
Sum totalt 6 440 111 5 835 148 10,37

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Uteliv 616 968 436 089 41.48
Kiosk og bensin 171 832 155 418 10.56
Dagligvare, eget utsalg 5 651 311 5 243 641 7.77
Sum totalt 6 440 111 5 835 148 10.37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 671 683 7 762 492 37.48
Kiosk og bensin 3 572 005 3 229 361 10.61
Dagligvare, eget utsalg 87 826 554 89 528 596 -1.9
Sum totalt 102 070 242 100 520 449 1.54
Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 616 968 436 089 41.48
Kiosk og bensin 171 832 155 418 10.56
Dagligvare, eget utsalg 5 651 311 5 243 641 7.77
Sum totalt 6 440 111 5 835 148 10.37

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.