Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 5 835 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 5 835 101 465
2023 6 440 6 201 8 377 7 523 10 968 15 678 10 456 10 541 8 850 7 791 7 114 7 406 6 440 107 345
2024 7 832 7 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 832 15 620

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Vann med kullsyre 5 971 936 4 795 172 24,54
Vann uten kullsyre 1 860 090 1 644 939 13,08
Sum totalt 7 832 026 6 440 111 21,61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 80 426 892 72 949 573 10,25
Vann uten kullsyre 28 309 803 29 120 669 -2,78
Sum totalt 108 736 695 102 070 242 6,53
  Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 5 971 936 4 795 172 24.54
Vann uten kullsyre 1 860 090 1 644 939 13.08
Sum totalt 7 832 026 6 440 111 21,61

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Uteliv 648 995 616 968 5.19
Kiosk og bensin 210 338 171 832 22.41
Dagligvare, eget utsalg 6 972 693 5 651 311 23.38
Sum totalt 7 832 026 6 440 111 21.61
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 536 423 10 671 683 -1.27
Kiosk og bensin 3 582 419 3 572 005 0.29
Dagligvare, eget utsalg 94 617 853 87 826 554 7.73
Sum totalt 108 736 695 102 070 242 6.53
Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 648 995 616 968 5.19
Kiosk og bensin 210 338 171 832 22.41
Dagligvare, eget utsalg 6 972 693 5 651 311 23.38
Sum totalt 7 832 026 6 440 111 21.61

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.