Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 84 560 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 85 480 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 86 395 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 86 699 101 465

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Vann med kullsyre 4 835 282 4 729 224 2,24
Vann uten kullsyre 1 923 645 1 732 439 11,04
Sum totalt 6 758 927 6 461 663 4,60
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 72 370 175 76 350 273 -5,21
Vann uten kullsyre 28 453 419 23 413 525 21,53
Sum totalt 100 823 594 99 763 798 1,06
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 61 819 406 65 498 560 -5.62
Vann uten kullsyre 24 879 704 20 896 909 19.06
Sum totalt 86 699 110 86 395 469 0,35

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Uteliv 737 213 745 709 -1.14
Kiosk og bensin 231 391 235 633 -1.8
Dagligvare, eget utsalg 5 790 323 5 480 321 5.66
Sum totalt 6 758 927 6 461 663 4.6
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 405 734 6 968 577 49.32
Kiosk og bensin 3 524 188 3 141 918 12.17
Dagligvare, eget utsalg 86 893 672 89 653 303 -3.08
Sum totalt 100 823 594 99 763 798 1.06
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 9 119 219 6 300 965 44.73
Kiosk og bensin 3 141 528 2 826 187 11.16
Dagligvare, eget utsalg 74 438 363 77 268 317 -3.66
Sum totalt 86 699 110 86 395 469 0.35

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.