Salgsstatistikk vann

Her vil du finne oppdaterte salgstall fra drikkevarebransjen.

NB! BRODs salgsstatistikk er under omlegging og dataene på denne siden er ikke oppdatert etter april 2024.

Har du spørsmål må du gjerne kontakte erlend.fuglum@bryggeriforeningen.no

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 97 435 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 98 849 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 100 520 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 101 465 101 465

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Vann med kullsyre 5 668 452 5 654 405 0,25
Vann uten kullsyre 1 526 589 1 664 034 -8,26
Sum totalt 7 195 041 7 318 439 -1,69
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 72 626 268 76 049 329 -4,50
Vann uten kullsyre 28 839 011 24 470 624 17,85
Sum totalt 101 465 279 100 519 953 0,94
  Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 72 626 268 76 049 329 -4.5
Vann uten kullsyre 28 839 011 24 470 624 17.85
Sum totalt 101 465 279 100 519 953 0,94

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Desember 2022 Desember 2021 Endring i %
Uteliv 662 450 554 792 19.41
Kiosk og bensin 200 331 178 644 12.14
Dagligvare, eget utsalg 6 332 260 6 585 003 -3.84
Sum totalt 7 195 041 7 318 439 -1.69
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 490 804 7 587 480 38.26
Kiosk og bensin 3 555 591 3 208 847 10.81
Dagligvare, eget utsalg 87 418 884 89 723 626 -2.57
Sum totalt 101 465 279 100 519 953 0.94
Hittil i rapportåret (t.o.m. desember i 2022) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 10 490 804 7 587 480 38.26
Kiosk og bensin 3 555 591 3 208 847 10.81
Dagligvare, eget utsalg 87 418 884 89 723 626 -2.57
Sum totalt 101 465 279 100 519 953 0.94

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.