Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 29 468 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 27 197 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 30 548 101 465
2023 6 440 6 201 8 377 7 523 10 968 15 678 10 456 10 541 8 850 7 791 7 114 7 406 28 541 107 345

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Vann med kullsyre 5 544 162 5 966 260 -7,07
Vann uten kullsyre 1 979 102 2 251 172 -12,09
Sum totalt 7 523 264 8 217 432 -8,45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 72 220 089 76 262 013 -5,30
Vann uten kullsyre 27 238 104 27 608 626 -1,34
Sum totalt 99 458 193 103 870 639 -4,25
  Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 21 301 646 21 707 825 -1.87
Vann uten kullsyre 7 239 330 8 840 237 -18.11
Sum totalt 28 540 976 30 548 062 -6,57

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Uteliv 725 084 815 463 -11.08
Kiosk og bensin 232 615 307 640 -24.39
Dagligvare, eget utsalg 6 565 565 7 094 329 -7.45
Sum totalt 7 523 264 8 217 432 -8.45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 677 276 9 123 254 17.03
Kiosk og bensin 3 509 141 3 458 265 1.47
Dagligvare, eget utsalg 85 271 776 91 289 120 -6.59
Sum totalt 99 458 193 103 870 639 -4.25
Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 2 940 456 2 753 984 6.77
Kiosk og bensin 902 399 948 849 -4.9
Dagligvare, eget utsalg 24 698 121 26 845 229 -8
Sum totalt 28 540 976 30 548 062 -6.57

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.