Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 71 499 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 72 194 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 72 138 101 465
2023 6 440 6 201 8 377 7 523 10 968 15 678 10 456 10 541 8 850 7 791 0 0 76 184 92 825

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

August 2023 August 2022 Endring i %
Vann med kullsyre 7 253 167 6 944 336 4,45
Vann uten kullsyre 3 287 763 2 872 769 14,45
Sum totalt 10 540 930 9 817 105 7,37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 579 792 72 393 623 5,78
Vann uten kullsyre 28 931 504 28 069 672 3,07
Sum totalt 105 511 296 100 463 295 5,02
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 55 472 643 51 519 119 7.67
Vann uten kullsyre 20 711 109 20 618 616 0.45
Sum totalt 76 183 752 72 137 735 5,61

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2023 August 2022 Endring i %
Uteliv 1 075 030 1 059 559 1.46
Kiosk og bensin 327 139 413 120 -20.81
Dagligvare, eget utsalg 9 138 761 8 344 426 9.52
Sum totalt 10 540 930 9 817 105 7.37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 494 448 10 305 877 1.83
Kiosk og bensin 3 419 122 3 569 673 -4.22
Dagligvare, eget utsalg 91 597 726 86 587 745 5.79
Sum totalt 105 511 296 100 463 295 5.02
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 7 413 514 7 409 870 0.05
Kiosk og bensin 2 489 622 2 626 091 -5.2
Dagligvare, eget utsalg 66 280 616 62 101 774 6.73
Sum totalt 76 183 752 72 137 735 5.61

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.