Salgsstatistikk vann

Her vil du finne oppdaterte salgstall fra drikkevarebransjen.

NB! BRODs salgsstatistikk er under omlegging og dataene på denne siden er ikke oppdatert etter april 2024.

Har du spørsmål må du gjerne kontakte erlend.fuglum@bryggeriforeningen.no

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 78 721 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 79 934 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 79 940 101 465
2023 6 440 6 201 8 377 7 523 10 968 15 678 10 456 10 541 8 850 7 791 7 114 7 406 85 034 107 345

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

September 2023 September 2022 Endring i %
Vann med kullsyre 6 577 371 5 465 005 20,35
Vann uten kullsyre 2 272 784 2 337 443 -2,77
Sum totalt 8 850 155 7 802 448 13,43
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 77 692 158 72 264 117 7,51
Vann uten kullsyre 28 866 845 28 262 213 2,14
Sum totalt 106 559 003 100 526 330 6,00
  Hittil i rapportåret (t.o.m. september i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 62 050 014 56 984 124 8.89
Vann uten kullsyre 22 983 893 22 956 059 0.12
Sum totalt 85 033 907 79 940 183 6,37

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

September 2023 September 2022 Endring i %
Uteliv 935 036 972 136 -3.82
Kiosk og bensin 315 057 284 046 10.92
Dagligvare, eget utsalg 7 600 062 6 546 266 16.1
Sum totalt 8 850 155 7 802 448 13.43
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 457 348 10 414 230 0.41
Kiosk og bensin 3 450 133 3 528 430 -2.22
Dagligvare, eget utsalg 92 651 522 86 583 670 7.01
Sum totalt 106 559 003 100 526 330 6
Hittil i rapportåret (t.o.m. september i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 8 348 550 8 382 006 -0.4
Kiosk og bensin 2 804 679 2 910 137 -3.62
Dagligvare, eget utsalg 73 880 678 68 648 040 7.62
Sum totalt 85 033 907 79 940 183 6.37

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.