Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 2 988 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 5 513 5 236 4 228 67 997
2022 5 108 7 601 6 371 5 724 6 741 7 125 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 018 5 108 73 109
2023 5 491 5 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 491 11 382

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 035 589 3 446 851 -11,93
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 455 481 1 660 669 47,86
Sum totalt 5 491 070 5 107 520 7,51
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 47 020 736 48 497 398 -3,04
Energidrikker tilsatt søtstoff 26 472 233 20 379 194 29,90
Sum totalt 73 492 969 68 876 592 6,70
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 035 589 3 446 851 -11.93
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 455 481 1 660 669 47.86
Sum totalt 5 491 070 5 107 520 7,51

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.