Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 735 5 557 6 162 6 346 5 513 5 236 4 228 67 919
2022 5 107 7 624 6 446 5 782 6 781 7 169 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 019 5 107 73 350
2023 5 491 5 891 7 205 5 889 6 203 8 470 5 156 5 240 7 254 5 826 4 725 5 645 5 491 72 995
2024 5 862 7 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 862 13 191

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Januar 2024 Januar 2023 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 661 471 3 502 101 4,55
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 200 199 1 988 933 10,62
Sum totalt 5 861 670 5 491 034 6,75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 43 418 658 45 165 262 -3,87
Energidrikker tilsatt søtstoff 29 946 591 28 568 244 4,82
Sum totalt 73 365 249 73 733 506 -0,50
  Hittil i rapportåret (t.o.m. januar i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 661 471 3 502 101 4.55
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 200 199 1 988 933 10.62
Sum totalt 5 861 670 5 491 034 6,75

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.