Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 34 568 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 46 558 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 5 557 6 189 6 397 5 513 5 236 57 248 67 997
2022 5 108 7 601 6 371 5 724 6 741 7 125 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 018 62 005 73 109

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 669 336 4 595 535 -20,15
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 163 541 1 801 819 20,08
Sum totalt 5 832 877 6 397 354 -8,82
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 47 506 639 47 929 909 -0,88
Energidrikker tilsatt søtstoff 25 247 820 18 256 731 38,29
Sum totalt 72 754 459 66 186 640 9,92
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 39 703 056 40 507 604 -1.99
Energidrikker tilsatt søtstoff 22 301 878 16 740 155 33.22
Sum totalt 62 004 934 57 247 759 8,31

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.