Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 2 996 4 137 3 885 3 868 4 620 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 14 886 55 515
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 735 5 557 6 162 6 346 5 513 5 236 22 365 67 919
2022 5 107 7 624 6 446 5 782 6 781 7 169 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 019 24 958 73 350
2023 5 491 5 891 7 205 5 889 6 203 8 470 5 156 5 240 7 254 5 826 4 725 5 645 24 476 72 995

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

April 2023 April 2022 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 315 061 2 900 500 14,29
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 574 003 2 881 327 -10,67
Sum totalt 5 889 064 5 781 827 1,85
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 43 437 194 46 559 702 -6,71
Energidrikker tilsatt søtstoff 29 430 709 23 952 702 22,87
Sum totalt 72 867 903 70 512 404 3,34
  Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 13 672 029 14 988 719 -8.78
Energidrikker tilsatt søtstoff 10 804 279 9 969 642 8.37
Sum totalt 24 476 308 24 958 361 -1,93

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.