Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 735 5 557 6 162 6 346 5 513 5 236 22 365 67 919
2022 5 107 7 624 6 446 5 782 6 781 7 169 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 019 24 958 73 350
2023 5 491 5 891 7 205 5 889 6 203 8 470 5 156 5 240 7 254 5 826 4 725 5 645 24 476 72 995
2024 5 862 7 329 5 946 7 157 0 0 0 0 0 0 0 0 26 294 26 294

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

April 2024 April 2023 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 601 968 3 315 061 38,82
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 555 060 2 574 003 -0,74
Sum totalt 7 157 028 5 889 064 21,53
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 46 118 219 43 437 194 6,17
Energidrikker tilsatt søtstoff 28 694 141 29 430 709 -2,50
Sum totalt 74 812 360 72 867 903 2,67
  Hittil i rapportåret (t.o.m. april i 2024) Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 16 530 960 13 672 029 20.91
Energidrikker tilsatt søtstoff 9 763 095 10 804 279 -9.64
Sum totalt 26 294 055 24 476 308 7,43

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.