Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 2 996 4 137 3 885 3 868 4 620 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 31 345 55 515
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 735 5 557 6 162 6 346 5 513 5 236 39 105 67 919
2022 5 107 7 624 6 446 5 782 6 781 7 169 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 019 43 437 73 350
2023 5 491 5 891 7 205 5 889 6 203 8 470 5 156 5 240 7 254 5 826 4 725 5 645 44 305 72 995

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Juli 2023 Juli 2022 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 2 851 966 3 085 904 -7,58
Energidrikker tilsatt søtstoff 2 304 082 1 441 566 59,83
Sum totalt 5 156 048 4 527 470 13,88
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 43 860 191 46 383 441 -5,44
Energidrikker tilsatt søtstoff 30 358 491 25 867 431 17,36
Sum totalt 74 218 682 72 250 872 2,72
  Hittil i rapportåret (t.o.m. juli i 2023) Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 25 637 500 26 531 193 -3.37
Energidrikker tilsatt søtstoff 18 667 777 16 905 358 10.43
Sum totalt 44 305 277 43 436 551 2,00

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.