Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter de største leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 2 996 4 137 3 885 3 868 4 620 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 36 373 55 515
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 735 5 557 6 162 6 346 5 513 5 236 44 662 67 919
2022 5 107 7 624 6 446 5 782 6 781 7 169 4 527 5 974 7 001 5 833 6 087 5 019 49 411 73 350
2023 5 491 5 891 7 205 5 889 6 203 8 470 5 156 5 240 7 254 5 826 0 0 49 545 62 625

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

August 2023 August 2022 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 300 347 3 970 638 -16,88
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 939 268 2 003 314 -3,20
Sum totalt 5 239 615 5 973 952 -12,29
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 43 189 900 46 398 120 -6,91
Energidrikker tilsatt søtstoff 30 294 445 26 269 945 15,32
Sum totalt 73 484 345 72 668 065 1,12
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 28 937 847 30 501 831 -5.13
Energidrikker tilsatt søtstoff 20 607 045 18 908 672 8.98
Sum totalt 49 544 892 49 410 503 0,27

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.